יפעת גל עברון ,עורכת דין ומגשרת ,יפוי כח מתמשך, גישור, הסכם ממון, גרושין, צוואות

תחומי העיסוק במשרד 

ייפוי כח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי אשר מהווה חלופה למינוי אפוטרופוס. 

ייפוי הכוח מאפשר לכל אדם בגיר לקבוע מי יטפל בענייניו בעתיד, אם וכאשר לא יוכל לטפל בהם בעצמו כמו גם לקבוע באיזה אופן אותו אדם ינהל את ענייניו.
מיופה כוח, יהיה מוסמך לפעול בשם אותו אדם בעתיד כאשר לא יוכל עוד לקבל או לבצע החלטות הנוגעות לענייניו בעצמו.
ייפוי כוח מתמשך יכול להתייחס לעניינים רפואיים, אישיים או רכושיים - או רק לחלקם. הוא יכול לכלול גם "הנחיות מקדימות", בהן יבהיר האדם הממנה איך הוא מבקש ממיופה הכוח לפעול בעתיד.

הסדר חדש זה ( 2016) שנוסף בתיקון 18 לחוק הכשרות והאפוטרופוסות, מבטא תפיסה חברתית חדשה, ששמה במרכז את כבוד האדם וחרותו  לחיות את חייו בהתאם לבחירותיו ולרצונו . בהתאם  לכך, מאפשר ההסדר לאדם , בעודו צלול וכשיר , לתכנן את עתידו כראות עיניו ,למנות מיופה כח  עליו הוא סומך  שינהל את ענייניו ולתת הנחיות על פי רצונו  בתחומים משמעותיים בחייו .

זאת, להבדיל ממנוי אפוטרופוס, הליך  הכרוך בהגשת בקשה לבית המשפט, מעורבות  לא מבוטלת של המדינה בענייני הממנה  , חוסר ודאות לגבי רצונו של האדם הנדרש לאפוטרופסות וזהות מיופה הכח.

למה זה חשוב לערוך ייפוי כח  עכשיו? 
אנו נוטים לחשוב שעתידנו ברור ולסמוך על כך שהכל יהיה בסדר, וסביר להניח שהרב יהיה כך, ואולם אנו לא מוכנים למקרים של ארוע פתאומי, תאונה
 או מחלה שעלולים להותיר את ענייניינו ללא טיפול  ומבלי שנדע מי ימונה לטפל בהם או איך יעשה זאת.

כמו כן, אצל אנשים רבים, שנות החיים האחרונות מלוות בקשיים בקבלת החלטות ובניהול הנושאים הכספיים  והאישיים  וזאת מאחר ואינם צלולים בדעתם 
ובעריכת יפוי הכח כעת יש להם שליטה על עתידם בעת הצורך.  

ולא פחות חשוב , הרצון להקל על יקירינו , לכשתגיע השעה  ולהסדיר את הדברים כך שכולם ידעו  בדיוק מה לעשות בעת הצורך.  

אז מה ההבדל בין ייפוי כח מתמשך לצוואה? 
כתיבת צוואה היא חשובה, כי היא זו שקובעת איך יחולק עיזבונו של האדם לאחר פטירתו אך היא אינה תקפה לתקופת חייו  של האדם . 
בעוד צוואה  תקפה ממועד פטירתו של אדם, הרי שיפוי כח מתמשך הנו כלי לשמירת רציפות תקינה של מהלך חייו של אדם, כאשר הוא חי אך אינו מסוגל לקבל החלטה מדעת.

איך עושים את זה? 
יפוי הכח המתמשך נערך על ידי עורך דין שהוסמך לכך על ידי משרד המשפטים בלבד  ולאחר עריכתו הוא מופקד במשרד האפוטרופוס הכללי  . 
ייפוי  הכח ייכנס לתוקף אך ורק כאשר אדם  לא יוכל לקבל החלטות מדעת וזאת לאחר פניה אל האפוטרופוס שיבדוק את הפניה  טרם אישורה.

עריכת יפוי הכח נעשית על ידי לאחר שאני  מבינה את רצון  האדם המבקש לערוך אותו , הן באשר למיופי הכח והן באשר לאופן שבו היה  רוצה  שינוהלו ענייניו  בעתיד  וביחד אנו רוקמים ברגישות ובסבלנות , מסמך משפטי  הכולל הנחיות מקדימות והמאפשר לו  להיות שקט  יותר לגבי עתידו.


מסמך הבעת רצון

מסמך הבעת רצון הוא מסמך משפטי  בו יכול הורה של קטין או אדם שמשמש אפוטרופוס לאחר, לציין מי ירצה שיחליף את תפקידו כאפוטרופוס  במקרה שלא יוכל עוד לקבל החלטות מדעת ולא יוכל לדאוג עוד לאותו אדם.

אותו הורה  או אפוטרופוס יכול  גם לתת הנחיות באותו מסמך ולציין את האופן שבו היה  רוצה שהטיפול יעשה  ואף לרדת לפרטים  מעשיים.
האפוטרופוס המחליף, ימונה על ידי בית המשפט  ויהיה מוסמך לפעול בשם אותו אדם  בכל הנושאים שהתבקשו ונכללו בצו המינוי  ויהיה כפוף לפיקוח האפוטרופוס הכללי .

ההנחיות יכולות להיות בכל הנושאים , בנושאים נושאים אישיים הקשורים לרווחתו לרווחתו האישית של האדם (הקטין או הבגיר), לצרכיו היומיומיים, למקום מגוריו, לענייניו הגופניים, הנפשיים או החברתיים  או רפואיים או בכל נושאי  הרכוש  והדאגה לטיפול בכלל נכסיו, כספיו והתחייבויותיו של האדם.

שואלים אותי , אם בית המשפט מעורב אז מדוע בכל זאת כדאי לערוך מסמך הבעת רצון?
מהסיבה הפשוטה שבית המשפט ייתן עדיפות למינוי שהאדם ביקש במסמך זה ויורה לאפוטרופוס לפעול בהתאם להנחיות שפורטו במסמך הבעת הרצון של האפוטרופוס הנוכחי .
באופן הזה, אתם יכולים להיות בטוחים שהרצונות שלכם ידועים וחשוב מזה ממומשים !!

מסמך הבעת רצון  נערך על ידי עורך דין שהוסמך לכך על ידי משרד המשפטים בלבד  ולאחר עריכתו ניתן להפקיד אותו  במשרד האפוטרופוס הכללי,אך אין חובה להפקידו אך  אני ממליצה על הפקדה כדי שבמקרה הצורך, בכל מצב בו מישהו יגיש בקשה לבית המשפט  למנוי אפוטרופוס,  בית המשפט  יהיה חשוף לקיומן של הנחיות שלכם בנושא ותן עדיפות לפעולה על פיהן.

למי המנגנון הזה מתאים?
לכל מי שמשמש אפוטרופוס יחיד לקטין ( הורים יחידנית, אלמנות ואלמנים, הורים במשפחות מיוחדות וכד')  או לאדם בגיר (שלרב אינו כשיר ונדרש עבורו אפוטרופוס שינהל את ענייניו) .

האדם אשר עורך את מסמך הבעת הרצון  והאדם שהוא מבקש שיחליף אותו  בתפקידו  חייבים להיות מעל גיל 18 וכן, על האדם אשר האפוטרופוס מבקש שיחליף אותו בתפקידו  להסכים לשמש בתפקיד, לקרוא את המסמך ולחתום עליו.ייפוי  הכח ייכנס לתוקף אך ורק כאשר אדם  לא יוכל לקבל החלטות מדעת וזאת לאחר פניה אל האפוטרופוס שיבדוק את הפניה  טרם אישורה.

ממועד הפקדת המסמך  ועד למתן צו אפוטרופסות - ישלח האפוטרופוס הכללי תזכורת, אחת לשלוש שנים, כדי לוודא שאין צורך בשינוי  המסמך בשל שינוי נסיבות או מטעם אחר.

עריכת מסמך זה  נעשית על ידי לאחר שאני  מבינה את רצון  האדם המבקש לערוך אותו , הן באשר למי יחליף אותו בעת הצורך והן באשר לאופן שבו היה  רוצה  שהאפוטרופוס המחליף יפעל  ובשים לב לצרכים של האדם בו הוא מטפל גם בעתיד.

צוואות 


עם מותו של אדם, עוברים נכסיו  ליורשיו על פי חוק  אלא אם כן הותיר צוואה .

המצב הרצוי הוא שאדם בוחר עוד בחייו לערוך צוואה ובה הוא קובע מי יירש את נכסיו ובאילו תנאים.

על צוואה להיערך מרצונו החופשי והאמיתי של המצווה, ללא כל השפעה או לחץ מצד גורמים חיצוניים וללא שום התחייבות מצד המצווה  וכמובן, ניתן לשנותה או 
לבטלה - לפי בחירתו האישית וללא חשש ממחויבות בנושא.

חשוב מאד לערוך צוואה  במיוחד כאשר יש  משפחה  גרעינית , בן /בת זוג, ילדים  וזאת כדי לדאוג ליקירנו ולמנוע מצב שבו נכסים או כספים יגיעו לאדם שהמצווה לא היה מעוניין בכך ובמיוחד, כדי להסדיר את הנושא מול בני הזוג והילדים ובכך למנוע מחלוקות עתידיות הנוגעות לחלוקת רכוש .
ובכל מקרה בו אדם מבקש לוודא שרכושו ישאר למוטבים אותם הוא בוחר . 


ישנם מספר דרכים לערוך צוואה:
צוואה בכתב יד : צוואה הכתובה כולה בכתב ידו של המצווה בלבד ובחתימתו  (אין להדפיסה במחשב)  וניתן לערוך אותה ללא עדים .
                          עם זאת, בשל היעדרם של עדים לעריכת  הצוואה, קל יותר לערער עליה .
צוואה בעדים :  צוואה זו  חייבת להיות בכתב, היא נערכת במעמד שני אנשים או יותר כאשר נוכחות העדים נדרשת להוכחת אמיתות הצוואה
                          וכי היא נעשתה מרצונו החופשי של המצווה. העדים יהיו מעל גיל 18 ,לא פסולי דין  והם או בני זוגם אינם נהנים בצוואה . 
צוואה בפני רשות:  צוואה המוגשת לגורם משפטי או נערכת באמצעותו כגון עריכת צוואה בפני רשם לענייני ירושה  , שופט ,רשם בית משפט וכד'
צוואה בעל פה : אדם העומד למות יכול לומר את צוואתו בעל פה בנוכחות  שני עדים המבינים את שפתו מבלי שהוא  יצטרך להכין כל מסמך כתוב.
                          אפשרות זו נועדה למקרים בהם אין לאדם כל יכולת,  לערוך צוואה באחת משלוש הדרכים האחרות (צוואה בכתב יד/ בעדים/בפני רשות).
                          העדים יערכו  רישום  של דברי המצווה ב'זיכרון דברים', מהר ככל הניתן ,יחתמו  עליו  ויפקידו  אותו  מיד אצל הרשם לענייני ירושה.


צוואות הדדיות

בני זוג רשאים לכתוב צוואות שמסתמכות האחת על השנייה וכך, קיימות בחוק מגבלות לביטול הצוואות.

צוואה הדדית יכולה למנוע מצב שבו אלמן או אלמנה שנותרו בחיים, יאלצו להתפנות מדירתם, כי יורשים אחרים יבקשו למכור אותה ולקבל את חלקם.
בני זוג יכולים לקבוע כי בן הזוג הנותר בחיים יהיה רשאי לעשות ברכוש שקיבל כל שירצה , או לקבוע הוראות המגבילות אותו  מלעשות פעולות מסוימות בעיזבון.
צוואה הדדית יכולה להיעשות בשני מסמכים נפרדים או במסמך אחד משותף.

אם אין הוראה אחרת בצוואה, ניתן לבטל צוואות הדדיות בתנאים אלה בלבד:
כאשר שני המצווים בחיים - בשליחת הודעת ביטול בכתב לבן הזוג השני .
במקרה של פטירת אחד/ת מבני הזוג- אם טרם חולק העיזבון, יצטרך האלמן היורש לוותר על חלקו בעיזבון
די לבטל את הצוואה ההדדית. אם העיזבון כבר חולק בפועל, יצטרך האלמן להשיב את מה שירש מבן הזוג המנוח.

ניתן לקבוע בצוואה אפשרויות אחרות לביטול הצוואה בהתאם לרצון בני הזוג, אולם לא ניתן לוותר על הזכות לביטול הצוואה בחיי שני בני הזוג.
 
חשוב לערוך צוואה  אצל עורך דין  מוסמך הרואה את מכלול הנתונים של המצווה יחד עם מעמדו האישי ויכול לייעץ לגבי הדרך הטובה
ביותר לגלם את רצונו לאחר 120. 


הסכם טרום נישואין / הסכם ממון  

מדובר בהסכם בעל תוקף משפטי הנערך בין בני זוג לפני הנישואים, ומטרתו להסדיר בניהם, בהסכמה,עניינים אשר עשויים להיות שנויים במחלוקת אם יתערערו היחסים ביניהם. 

חשוב לדעת כי הסכם זה יכול להיערך גם במהלך הנישואים.

ההסכם יכול לעסוק במכלול ההיבטים שיכולים לנבוע במקרה של מחלוקות ו/או בסיום הנישואין כגון:

** בעלות ברכוש  אתו הצדדים נכנסים לנישואין (חשוב מאד כאשר לאחד הצדדים או לשניהם יש רכוש אתו הגיע לקשר והוא מעוניין להגן עליו )
** הסכמה לגבי אופן צבירת זכויות במהלך החיים המשותפים
** הבנה לגבי חלוקה במקרה של פרידה או גירושין.
** קביעת הסדר משמורת על ילדי בני הזוג .
** תשלום מזונות
** קביעת מקום מגורים  
** מניעת סרבנות גט 

הסכם טרום נישואין יש לאשר באופן פורמאלי  בבימ"ש לענייני משפחה או בביה"ד הרבני או בפני נוטריון.

הסכם חיים משותפים

הסכם זה בא להסדיר  את מערכת היחסים והממון  שבין בני זוג המקיימים משק בית משותף, אך אינם נשואים .

יותר ויותר זוגות  לא מעוניינים להינשא  ועורכים הסכם כזה כדי להבטיח כמה שיותר וודאות ויציבות. גם  זוגות חד מיניים  יכולים לערוך הסכם חיים משותפים
 בהיותו חוזה לכל דבר ומסמך משפטי מחייב .

מדוע חשוב לערוך הסכם כזה?

כאשר בני זוג מבקשים הכרה חוקית בהיותם ידועים בציבור, עריכת הסכם כזה היא דרך לקבלת הכרה כזו מצד המדינה יחד עם השלכות ומשמעות מול
גופים שונים (כגון ביטוח לאומי) 

ואולם, חשיבותו העיקרית של  ההסכם היא בכך שהוא מייצר וודאות, ככל שניתן ,באשר לרכוש של הצדדים  במקרה של פרידה
וכדי שאף אחד מהם לא יוכל לטעון לזכויות ברכושו של האחר
  ( על ידי טענת "חזקת השיתוף" ).

במסגרת הסכם כזה ניתן להסכים עם איזה רכוש נכנס כל צד לקשר  , מה אופן צבירת הנכסים במהלך הקשר (למשל- האם צבירת פנסיה שייכת לכל אחד בנפרד? האם  כספים מדירה מושכרת שייכים לצד שהוא בעלי הדירה? ומה קורה כאשר לוקחים משכנתא משותפת לרכישת דירה שהמימון העיקרי היה של צד אחד?)   
כך, ניתן לחסוך  ויכוחים או  טענות קיפוח  במקרה של פרידה  ובעיקר, לחסוך התדיינויות משפטיות ארוכות ויקרות .

ניתן לכלול בהסכם גם נושאים נוספים הקשורים בחייהם המשותפים של בני הזוג כגון  משמורת קטינים, סוגיות של התנהלות כלכלית  וכד'.

חשוב מאד לערוך את ההסכם אצל עורך דין מנוסה בתחום שידע לגעת בכל הסוגיות שרלוונטיות  לכל מקרה ומקרה בנפרד שכן, אין הסכם אחד דומה למשנהו  ונדרשת התאמה  מיוחדת  על פי הנסיבות השונות .

ניתן לאשר הסכם זה  בבית המשפט או אצל נוטריון.

הסכם גירושין

הסכם זה  בא להסדיר את  מירב הנושאים הרלוונטיים למקרה של גרושין והוא חשוב על מנת להעניק וודאות ואופן התנהלת ברור עם
יציאת הצדדים לדרך החדשה, לצד מניעת מחלוקות  שיתכן ויצוצו בעתיד.

עריכת ההסכם היא שלב חשוב בתהליך הפרידה, שכן הצדדים יושבים ומגבשים, לאחר מחשבה רבה וייעוץ מקצועי של עורך דין
 המתמחה בתחום זה , את רצונם באשר לכל הנושאים הכרוכים בכך כגון שיתוף פעולה בנושא הילדים, משמורתם, הסדרי ראיה, מזונות  וכד' .

ההסכם מעלה את המחויבויות שלהם כלפי התהליך כמו גם שומר על זכויותיהם .
נכון לערוך הסכם  גם אם אין ילדים  וזאת להסדרת  כל הסוגיות הכספיות בין הצדדים כמו גם ההתנהלות של תהליך הגירושין.

בעת עריכת ההסכם, ניתן לדון  גם בדברים הקטנים שביהמ"ש לא יכנס אליהם בדרך כלל כגון : עלות של חוגים מיוחדים, מי יסיע את הילדים
ומתי כמו גם, ניתן להגיע להסדרים מיוחדים וגמישים בנושאים אחרים בהתאם לצרכי הצדדים.
במקרה כזה , אין צורך לערב גורמים חיצוניים כגון עובדים סוציאליים שימליצו לביהמ"ש כיצד לפעול וביהמ"ש לא נדרש לקבוע אופן התנהלות
שלא תמיד תואם את רצון הצדדים .
 
חשוב שההסכם יערך על ידי עורך דין שמתמחה בתחום , שהוא בעל ראיה רחבה יותר וצופה פני עתיד וזאת על מנת שכל הנושאים
יופיעו בו ועל מנת למנוע מחלוקות עתידיות .


הגעה להסכם טובה לא רק לצדדים העורכים אותו אלא בראש ובראשונה לילדים שחווים תהליך בריא ורגוע ומקבלים שיעור מעשי  בניהול נכון  של מחלוקות .

לאחר ששני הצדדים מגיעים להסכמה ונערך ההסכם,  מאשרים אותו בביהמ"ש ,ולאחריו מתנהל  הליך מתן וקבלת הגט המתבצע אך ורק בבית הדין הרבני.

מובן הוא שאין הסכם דומה למשנהו ובעריכת ההסכם, אני יושבת עם כל צד ובמשותף, מבינה את  כל הנושאים הרלוונטיים למשפחה שבפני ומתאימה
אותו בדיוק למצב הקיים.
מה שמייחד את עבודתי הוא שאני מביאה למרחב המקצועי גם כלים טיפוליים המאפשרים לי להביא נקודות מבט אחרות , חדשות ובריאות לתהליך .

גישור 


גישור הנו אמצעי  לפתרון סכסוכים בתחומים שונים  ,מחוץ לכותלי בית המשפט בעזרת מגשר, בדרך של הדברות ישירה ובהסכמה בין הצדדים המעורבים בסכסוך.
הליך הגישור מומלץ אם אתם נמצאים בסכסוך ורוצים להימנע מהביורוקרטיה והעלויות הכבדות של ניהול הליך משפטי בתי המשפט.
 
הליך הגישור נעשה  בהסכמה בלבד, וכל צד יכול להפסיק את הגישור בכל שלב.
 
תפקידו של המגשר הוא להבין את המחלוקות , את עמדות הצדדים, את האינטרסים של כל צד ומטרותיו  ולהציע פתרון  שתואם את כל אלו .
המגשר הנו גורם נטרלי ואסור שיהיה בעל אינטרס כלשהו . הוא לא מכריע בסכסוך, הוא אינו בורר או שופט וגם לא  משמש בתפקידו כעורך דין מייצג .
כמו כן, המגשר לא יכול לכפות פתרון על הצדדים והוא מחויב לנהל את ההליך בהגינות ותום לב.
 
למגשר אסור להעביר מידע על דברים שנאמרו במהלך הליך הגישור אלא בהסכמת הצדדים , עקרון זה מאפשר לכל צד להתבטא בחופשיות ולא
לחשוש שהוא מוותר או חושף יתרון שעשוי להיות לו.  

באותה מידה, דברים הנאמרים בגישור לא ישמשו כראיה בביהמ"ש היה והליך הגישור לא יצלח.
 
יתרונו של הליך זה הוא גם בכך שהמגשר לא  מחויב לדיני הראיות וסדרי הדין להם כפופים בתי המשפט , מה שמאפשר לו להיות גמיש יותר במציאת פתרונות
ומאפשר לצדדים להציג את טענותיהם באופן חופשי וכנה במסגרת הגישור וכך להגיע להסכמה הוגנת.
 
עלות הגישור נמוכה בדרך כלל מעלות הליך משפטי אשר מתנהל בבית המשפט (וגם לרוב נמשך זמן רב יותר )  והצדדים נושאים בעלות של פגישות הגישור בלבד .
 
במסגרת הגישור,  מתקיימות ישיבות נפרדות ומשותפות, בהתאם לאופי הסכסוך ולמידת שיתוף הפעולה של הצדדים .
 
באמתחתי שנים רבות של ניהול משא ומתן בנושאים שונים, כמו גם הכלים המסייעים ליצירת אווירה נינוחה, הקשבה ויצירתיות  המקדמים בצורה טובה יותר פתרון מחלוקות .

תאונות דרכים 

תאונת דרכים היא ארוע לא נעים, אך כאשר יש נזקי גוף הוא הופך להיות ארוע מצער שעלול להביא לשנוי משמעותי בחיי הנפגע יחד עם השלכות בריאותיות, 
כלכליות ולעיתים אף נפשיות  ומרחיקות לכת . 

החוק במדינת ישראל  קובע כי ככל שהרכב המעורב מבוטח בביטוח חובה, הרי שאין עוסקים בשאלת החבות אלא רק בשאלת הנזק .

לשם קביעה נכונה של הנזק שנגרם , יש  לתעד את האירוע , את הטיפולים הרפואיים שהנפגע עובר ואת כל הנזקים שנגרמו לו  בגין הארוע . 
לאחר מכן, ניתן להגיש  דרישה לחברת הביטוח , אשר תבדוק את המסמכים והתיעוד שמועברים אליה ותעריך את הנזק  מה שבסופו של דבר
יסתיים בפיצוי הנפגע בגין נזקיו.

לא אחת, יש מחלוקת בין הנפגע לחברת הביטוח באשר להערכת הנזק וגובה הפיצוי  .

מומלץ להתייעץ ולפעול בליווי עורך דין המבין בתחום וזאת, כדי לדאוג שהנפגע יקבל פצוי שהולם את הנזקים שנגרמו לו בתאונה .

בעברי עבודה של שנים  בחברת ביטוח בתחום תאונות הדרכים ויש לי את הידע והנסיון שיכולים להביא לתוצאה הטובה ביותר עבור הנפגע .

אם נפגעת בתאונת דרכים, המלצתי הטובה ביותר היא מיד לפנות ולקבל ייעוץ  משפטי  , וזאת כדי להבטיח מימוש מיטבי של זכויותיך מול חברת הביטוח.

אם נפגעתם  בתאונת דרכים  חשוב מאוד:

**לתעד  בתמונות /סרטון וידאו  את  הרכב בו הייתם וממנו נפגעתם  ולקחת 
    פרטים של הרכבים ושל כל המעורבים .
**לגשת לבדיקה רפואית מיד.  לעיתים , בגלל הפתאומיות של האירוע וההלם 
     הראשוני, לא חשים בכאב שעלול להגיע לאחר מכן .כך, באם אכן נפגעתם,
     תשמרו על הקשר הסיבתי בין הארוע לפגיעה .
**אם רופא קבע שהנכם נמצאים באי כושר לעבודה וודאו שאתם מקבלים  אישור 
     רפואי מתאים .
**וודאו  שהאירוע מתועד במשטרה והוציאו אישור משטרה בדבר תאונת דרכים.
**אם אתם חשים במגבלות או כאבים לאחר התאונה , פנו לרופא המשפחה או 
     לרופא בתחום הפגיעה שלכם ושתפו אותו  בתלונות.
**תעדו כל פניה רפואית כל הוצאה שנגרמה לכם בגין התאונה  או הפסד כספי 
    (כגון  הפסד השתכרות, שכר מטפלת וכד' )
**דעו את זכותכם , במקרה של פציעה קשה לבקש תשלום תכוף  שיעזור לכיסוי 
     ההוצאות הראשוניות .

Coi בניית אתרים
דף הבית טלפון