ייפוי כוח מתמשך

מסמך הבעת רצון - להסיר דאגה לעתיד יקיריכם

מהו מסמך הבעת רצון ומדוע צריך את זה? 

מסמך הבעת רצון הוא מסמך משפטי  בו יכול הורה של קטין או אדם שמשמש אפוטרופוס לאחר, לציין מי ירצה שיחליף את תפקידו כאפוטרופוס  במקרה שלא יוכל עוד לקבל החלטות מדעת ולא יוכל לדאוג עוד לאותו אדם.

אותו הורה  או אפוטרופוס יכול  גם לתת הנחיות באותו מסמך ולציין את האופן שבו היה  רוצה שהטיפול יעשה  ואף לרדת לפרטים  מעשיים.
האפוטרופוס המחליף, ימונה על ידי בית המשפט  ויהיה מוסמך לפעול בשם אותו אדם  בכל הנושאים שהתבקשו ונכללו בצו המינוי  ויהיה כפוף לפיקוח האפוטרופוס הכללי .

ההנחיות יכולות להיות בכל הנושאים , בנושאים נושאים אישיים הקשורים לרווחתו לרווחתו האישית של האדם (הקטין או הבגיר), לצרכיו היומיומיים, למקום מגוריו, לענייניו הגופניים, הנפשיים או החברתיים  או רפואיים או בכל נושאי  הרכוש  והדאגה לטיפול בכלל נכסיו, כספיו והתחייבויותיו של האדם.

שואלים אותי , אם בית המשפט מעורב אז מדוע בכל זאת כדאי לערוך מסמך הבעת רצון?
מהסיבה הפשוטה שבית המשפט ייתן עדיפות למינוי שהאדם ביקש במסמך זה ויורה לאפוטרופוס לפעול בהתאם להנחיות שפורטו במסמך הבעת הרצון של האפוטרופוס הנוכחי .
באופן הזה, אתם יכולים להיות בטוחים שהרצונות שלכם ידועים וחשוב מזה ממומשים !!

מסמך הבעת רצון  נערך על ידי עורך דין שהוסמך לכך על ידי משרד המשפטים בלבד  ולאחר עריכתו ניתן להפקיד אותו  במשרד האפוטרופוס הכללי,אך אין חובה להפקידו אך  אני ממליצה על הפקדה כדי שבמקרה הצורך, בכל מצב בו מישהו יגיש בקשה לבית המשפט  למנוי אפוטרופוס,  בית המשפט  יהיה חשוף לקיומן של הנחיות שלכם בנושא ותן עדיפות לפעולה על פיהן.

למי המנגנון הזה מתאים?
לכל מי שמשמש אפוטרופוס יחיד לקטין ( הורים יחידנית, אלמנות ואלמנים, הורים במשפחות מיוחדות וכד')  או לאדם בגיר (שלרב אינו כשיר ונדרש עבורו אפוטרופוס שינהל את ענייניו) .

האדם אשר עורך את מסמך הבעת הרצון  והאדם שהוא מבקש שיחליף אותו  בתפקידו  חייבים להיות מעל גיל 18 וכן, על האדם אשר האפוטרופוס מבקש שיחליף אותו בתפקידו  להסכים לשמש בתפקיד, לקרוא את המסמך ולחתום עליו.ייפוי  הכח ייכנס לתוקף אך ורק כאשר אדם  לא יוכל לקבל החלטות מדעת וזאת לאחר פניה אל האפוטרופוס שיבדוק את הפניה  טרם אישורה.

ממועד הפקדת המסמך  ועד למתן צו אפוטרופסות - ישלח האפוטרופוס הכללי תזכורת, אחת לשלוש שנים, כדי לוודא שאין צורך בשינוי  המסמך בשל שינוי נסיבות או מטעם אחר.

עריכת מסמך זה  נעשית על ידי לאחר שאני  מבינה את רצון  האדם המבקש לערוך אותו , הן באשר למי יחליף אותו בעת הצורך והן באשר לאופן שבו היה  רוצה  שהאפוטרופוס המחליף יפעל  ובשים לב לצרכים של האדם בו הוא מטפל גם בעתיד.

כמובן שאם הממנה מוגבל או מתקשה לצאת מביתו , ניתן להגיע אליו ולערוך את ייפוי הכח אצלו . 

Coi בניית אתרים
דף הבית טלפון